Saturday, September 17, 2011

Mama and Ivy

Ate Vanna
Tita Jing
Iyakan Mode
Galit ang mag lola
Pagod na po ako, tulog muna

By the way, happy birthday Tita Pel
 

No comments:

Post a Comment