Friday, November 04, 2011

3rd month celeb/ (super early!) despedida

Three Months old na si baby ko :)
salamat sa surprise party! 3rd month celebration/napakaagang despedida party ni Lola Elnor
Thanks Lola Elnor sa lahat! Tita Dory sa pag aayos at paggawa ng gulaman at graham cake! Oda sa pagluto! Lola Sally sa puto!, Lola Bibi sa Cake!, Kuya kyrk Kuya Biboy and Kuya Judhiel sa cake ulit! Lola Paz sa softdrinks!
Thank you very much!!!
Salamat!
Salamat!
Tuwang tuwa sa Barney :)
Salamat!
Salamat!
Salamat!
Salamat!
Salamat!
Salamat!
Salamat!
Salamat!
Salamat


videokeman mp3

No comments:

Post a Comment