Tuesday, November 29, 2011

3 months 3 weeks old 4 days old...

ang ngiti!
ang pisngi!
Ang buhok!

ang tenga!
Nagpraktis humwak ng bote
nagpraktis umikot!
di ba ang yabang ko! :D
ang kamay ng papa
at marunong na rin mag Picture picture!

No comments:

Post a Comment