Thursday, November 24, 2011

First time to roll-over

Bonding with mama sa umaga habang wala ang papa...
Bonding sa tulog with Papa sa hapon... :)

No comments:

Post a Comment